Projekt SK16

 

I Projekt SK16 återställer vi ett av Flygvapnets skolflygplan till luftvärdigt skick och till det vis det en gång såg ut när det användes på dåvarande F9 utanför Göteborg.

Förutom den tekniska iståndsättningen kommer vi att noga dokumentera det arbete vi utför liksom flygplanstypens historia i allmänhet såväl i Sverige som utomlands.
Vi försöker så gott det går även ta reda på vår maskins äventyr i Canada och Svenska Flygvapnet. Tyvärr saknas loggboken.

 

SK16, eller som den fullständiga beteckningen lyder, Noorduyn Aviation AT-16 Harvard IIB, är byggd av Noorduyn Aviation i Montreal i Canada. Tillverkningsåret är 1943. Under andra världskriget användes det i canadensiska flygvapnet genom lend-leaseavtal med USA.
När freden kom minskade behovet av skolflygplan och överflödiga plan såldes bl a till svenska Flygvapnet. I svenska Flygvapnet blev typbeteckningen SK16A.

Det levererades till dåvarande flygflottiljen F9 Säve 1948-07-30 och godkändes 1948-08-06. Det var därefter i tjänst på samma flottilj ända till 1967-03-20 då det avfördes.
Det var då utfluget för grundtillsyn

Sedan det avförts kom planet till Flygvapnets teknikerskola, Zimmermanska skolan, i Västerås där det användes som undervisningsobjekt tills det transporterades till Säve och Svenska Flyggruppen. Därifrån övertogs planet strax före jul 1986 av det som senare skulle bli Veteranflyggruppen, Uddevalla.

Vår SK16 har skänkts av Försvarets Materielverk, vilka äger all materiel som tillhör försvaret, till KSAK som i sin tur sålt planet till Veteranflyggruppen för en symbolisk summa av 150 kronor. I köpeavtalet finns ett villkor, för det fall vi inte kan behålla planet, om hembudskyldighet till KSAK och Flygvapenmuseet . Återköpspriset kan högst bli 150 kronor. Vid en ev försäljning kan vi således inte räkna med att få tillbaka de pengar som satsats i projektet.

 

 

 

 

Tidplanen.

Vårt flygplan är tillverkat 1943 och godkändes för flygning i Svenska flygvapnet 1948.

Det är vår målsättning att flygplanet återigen skall kunna inta sitt rätta element, att kunna flyga, och användas vid uppvisningar.
Förhoppningsvis ligger färdigställandet endast ett par år fram i tiden.

Flygplanets data och prestanda:

Spännvidd: 12,81 m
Längd: 8,84 m
Höjd 2, 70 m
(med sporrhjul i marken)
Vikt: 2 400 kg
Motor: Pratt & Whitney R-1340-AN1 på 600 hp.
Marschfart: ca 250 km/h
Bränsleförbr: 105 l/h
vid 235 km/h

Bygglov och organisation.

 

Renovering av äldre flygplan, som inte görs yrkesmässigt, hänföres till s.k. Experimental-klassning. Tillsynen av amatörbyggen har av Luftfartsverket, LFV, delegerats till Experimental Aircraft Association, EAA, som är en världsomspännande sammanslutning för amatörbyggare. Arbetet administreras av EAA, som svarar för regler och anvisningar för amatörbygge med tanke på konstruktion, utprovning och underhåll.

När byggaren är en grupp av personer utses en byggledare som skall vara godkänd av EAA. Byggledaren ansvara att bygget utföres i enlighet med bestämmelserna och föreskrifterna i byggtillståndet. Han för byggjournal och håller kontakten med kontrollant och teknisk granskare.

Kontrollanten skall också vara godkänd av EAA. Han följer bygget från början till dess luftvärdighetskraven är uppfyllda och planet fått luftvärdighetsbevis. Tekniske granskaren, godkänd av luftfartsinspektionen, svarar för granskning av konstruktionsunderlaget, oavsett var detta är framtaget Han granskar modifieringar och ny materiel som anskaffas.

När flygplanet är färdigmonterat görs en besiktning av EAA som lämnar tillstånd för flygutprovning. Efter godkänd flygutprovning besiktigar Luftfartsverket innan registrering sker

 


Finansieringen

Det finns ett stort antal arbetsmoment där medlemsinsatser inte räcker utan hjälp måste sökas utifrån. Det kan antingen gälla hjälp att minska kostnader för t ex motorrenovering och materialinköp eller kontanthjälp för att vi skall kunna anlita godkänd verkstad.

Önskelistan för att få vår maskin i luften är omfattande (varav vi har lyckats få tag på en hel del)

En preliminär kalkyl över de kostnader det handlar om slutar på ca 300 000 kronor fram tills hon är klar för provflygning. Vi hoppas kunna få hjälp i form av materiel- och verkstadshjälp för ungefär halva summan. Resten måste vi be sponsorer hjälpa oss med..

Rev. 2010-07-04