Veteranflyggruppen

 

Veteranflyggruppen i Uddevalla är en ideell förening, bildad 1988, vars syfte är att främja bevarandet av historiska flygplan samt hålla dessa i flygande skick. Vi arbetar för att sprida intresset genom information, delta i uppvisningar, sponsorevenemang och liknande. Vår högste beskyddare är f.d. flygvapenchefen

Vi lånar klubblokal av Uddevalla Flygklubb vid Rörkärrs flygfält norr om Uddevalla där vi även har egen hangar.  Många medlemmar tar med sig mindre delar hem för rengöring

Kamp för äganderätten

Vi övertog planet strax före jul 1986. efter en förening i Göteborg som hette Svenska Flyggruppen, SFG, och som fått lokalproblem. Med glatt humör påbörjades demontering och rengöring, men ganska snart stod det klart att för att maskinen skulle bli flygklar krävdes avsevärda kostnader. Det blev därför angeläget att få bekräftat att vi ägde planet innan större summor satsades på projektet, så att ingen kunde komma i efterhand och återkräva planet.

Det som då föreföll vara en tämligen enkel formell affär blev istället en formidabel rysare som krävde ett oerhört tålamod. Ärendet blev t o m en fråga som fick avgöras av regeringen eftersom det var första gången ett militärt flygplan skulle överlåtas till civil köpare under marknadsvärdet (skrotvärdet).

Först i november 1992 förelåg fångeshandling och köpeavtal. Det tog således sex långa år att få affären avslutad. Det säger en hel del om stelbent byråkrati, men framförallt tycker vi att vi genom att hålla ut och fullfölja visat att vi menar allvar med vårt projekt.