SK16, Renoveringsarbete

Rev. 2006-09-16 19:32

© Picture & Photo Copyright by Veteranflyggruppen i Uddevalla, otherwise stated.

 

I Pipeline, arbete att göra den närmaste tiden

Action Item Utförd Datum: Utförd av:
     
Utställning Överby 050511 KM, CB, LH & II
Reparera hangarporten    
Rengöra och kontrollera bakre delen av Bakkroppen 0510-0609 CB, KM, LH
Nita fast glömda smådelar i Bakkroppen Påbörjat CB, KM
Rengöring, kontroll och Dinitrolbehandling utrymmen ovan sporrhjulsbalja 0510?? CB, KM
Rengöring, kontroll & målning sporrhjulsbalja Påbörjat CB, KM
Kontroll och målning av detaljer tillhörande Bakkroppen Påbörjat  
Rengöra/polera Brandskottet 050623 BJ & CB
Hålborrning sprickor brandskott 050630 KM, CB & SR
Montera detaljer på Brandskottet    
Rengöra/bättra på skyltar för Brandskottet   SR
Färgborttagning/kontroll av instrumentpaneler 0509?? SR
Målning av instrumentpaneler 0510?? SR, KM
Textsättning/målning huvudpanel   CB, SR
Kontroll/reparation/förbättring/komplettering av instrument Påbörjat SR, KM
Rengöra, bättra på skyltar för Instrumentpaneler Påbörjat SR, KM
Montera stolar   KU
Montera vibrationsdampare för instrumentpaneler Påbörjat KM
Tillverkning av nya gummipackningar för luckor i bakkroppen    
Byte/provsmörjning av smörjnipplar i framkroppen Påbörjat BJ,
Montera detaljer i bakkroppen Påbörjat CB, KM
Montera Brandskottet och detaljer framför detsamma    
Provisoriskt montera bakkroppen mot framkroppen    
Montera relingar med detaljer och gejder för huvarna    
Nya rutor till huvarna Påbörjat SR, KM
Montera/kontrollera huvarnas passning och funktion    
Tillverka nya trim wires    
 Demontera motorfundament från fixturen 0509?? KM
Rengöring av motorfundament    
Målning av motorfundament    
Rengöring, kontroll & blästring, landningsställsdetaljer Påbörjat LH
Provmontering motorreglage fackverk Påbörjat LH