Årsmöte 2004 på F7 & samt glutt på Västgöta Veteranflygförenings arbeten

Årsmötet hölls i mässen på F7 tillsammans med god förtäring.
Efter mötet fick alla intresserade titta på lite "häftigare" maskiner, samt några av Västgöta Veteranflygförenings färdiga och pågående projekt.
Mycket intressant!

Tyvärr kan vi av naturliga skäl inte visa några bilder härifrån.

rev. 2004-12-05