Kontaktuppgifter Veteranflyggruppen

 

Är du intresserad?

Kontakta oss gärna

-----

Synpunkter på web-innehållet, eller länkar som inte fungerar: Admin


Medlemsavgift/årsavgift, 300 kr till Plusgiro: 458 59 06 - 3